Google spouští dva nové ověřovací parametry pro organizace, které používají ověření identity třetí stranou.

Administrátoři ve firmách mohou spustit dva způsoby ověření identity uživatele. Jedná se o 2 fázové ověření. Extra ověřovací krok, který se spustí, pokud nastanou specifické podmínky (např. při přihlašování k účtu z nového zařízení). Druhým způsob zabezpečení je Risk-based login, který analyzuje vzorce chování uživatele a hodnotí riziko škodlivého útoku. Pokud chování uživatele vyhodnotí jako nestandardní, vyzve ho k ověření své identity. Zasláním kódu na registrované zařízení, zavoláním kódu, zadáním čísla zaměstnance, zasláním mailu na záchranný účet.

Zdroj informací: https://gsuiteupdates.googleblog.com/2019/09/use-google-2-step-verification-with-3rd-party-identity.html

POMOC S G SUITE

Kontakt

CLOUD 150 s.r.o.

Křenová 19
Brno 602 00
+ 420 777 627 846