Jak jsou má data zabezpečena?

Jelikož Google sám začal v cloudu, ví, jak je důležité mít chráněná data. Svým zákazníkům poskytují stejné služby ochrany, na kterých běží celý gigant. Globální zabezpečená firemní síť internetových linek, datová centra, týmy odborníků na bezpečnost a odhodlání v zavádění inovací. To jsou stavební kameny náskoku před konkurencí a obranné zdi pro vytvoření spolehlivého a vysoce bezpečného prostředí pro vaše data.

Špička v cloudových službách

Špičkové znalosti a praktické zkušenosti v oblasti vybudování bezpečného cloudu (fyzicky chráněné datové linky, datová centra v trezorových místnostech). Každý o sobě tvrdí, že je odborník. Google však transparentně informuje o tom, jak to dělá a otevírá dveře pro zájemce o informace.

Datová centra

Datová centra jsou zabezpečena pomocí fyzické zábrany přístupu. Elektronické přístupové karty, oplocení, detektory kovu. Nechybí také biometrické senzory pro umožnění vstupu zaměstnanců. Laserové detektory narušení odhalí každý pokus o fyzické prolomení zabezpečení a útočníci nemají téměř žádnou šanci.

Hardware

Ve svých datových centrech používá Google na míru přizpůsobený hardware. Má posílený operační a souborový systém, optimalizované zabezpečení a výkon.

Díky tomu, že má vlastní hardware, jsou schopni pružně reagovat na nové hrozby a upravovat požadované specifikace použitých zařízení!

Infrastruktura

Aby byla služba dostupná 24/7, je potřeba investovat do podpůrných prostředků datacenter.

Data jsou uložena na různých serverech a datových centrech. Máte tedy jistotu, že při poruše serveru, nebo dokonce celého datového centra budete mít přístup ke svým datům.

Zabezpečení se aplikuje ve všech vrstvách. Hardware, implementace služby, identita uživatele, úložiště, internetová komunikace.

Šifrování

Google distribuuje své služby soukromou datovou sítí ve které si určuje standardy zabezpečení sám. Datová centra jsou propojena pomocí jejich a veřejných optických vláken a podmořských kabelů. To umožňuje poskytovat stejné a snadno dostupné služby všem zákazníkům služby G Suite. Nízká latence a omezení vystavování jejich dat na veřejném internetu.

Data jsou šifrována na disku, na záložních médiích, při přenosu mezi jednotlivými datacentry. Chrání se tak maily, chaty, soubory na Disku a další.

100% mailů je šifrováno při přenosu k vám, ale i v datacentrech. Google byl první, kdo začal informovat o nezabezpečeném přenosu mezi poskytovatelipomocí identifikátoru TSL.

(odkaz na podrobnou zprávu o šifrování, kryptovací klíče?)

Přizpůsobitelná ochrana

Administrátoři mohou ve své konzoli konfigurovat způsoby ověřování uživatelů, ochranu informací a správu domény. Lze zapnout vícefaktorové ověření a používání bezpečnostních klíčů. Ty zajistí to, že se data budou podepisovat pouze na webech schválených administrátorem. Pomůžete tak chránit firmu před Phishingem.

Ochrana před únikem informací

Uživatelé verze Enterprise mají možnost aplikovat pravidla proti úniku citlivých informací z firmy. Funkce DLP skenuje obsah dokumentů, odchozích mailů a v případě zjištění porušení zásad odloží mail do karantény, nebo vyzve uživatele aby odstranil citlivé informace. Systém pomocí funkce OCR sleduje i obsah obrázků. Pokud zaznamená pokus o porušení, zablokuje sdílení mimo firmu.

SPAM, Malware, Phishing, DMARC

SPAM – Strojové učení pomáhá dosahovat detekce 99,9%
Malware – kontrola příloh před stažením do schránky. Aktivní obrana před šířením virů i před odesláním zprávy
Phishing – analýza podobností obsahů webů
DMARC – ochrana jména vaší firmy formou ověřování mailů z vaší domény

Důvěra je zásadní

Data jsou vždy zákazníkova, ne Googlu. Data nejsou prodávána třetím stranám. Služba G Suite je bez reklam a žádná data nejsou shromažďována pro reklamní účely.

Uživatelé verze Enterprise, nebo Enterprise for Education mají přístup ke konzoli Access Transparency, která poskytuje detailní protokoly přístupů zaměstnanců Google k datům. Každý přístup je zdůvodněn (požadavek zákazníka na technickou podporu).

Dostupnost a přístup k informacím

99,9% dostupnost služby G Suite podložených smlouvou. Bez plánovaných odstávek. Na rozdíl od většiny poskytovatelů Google plánuje tak, aby byly aplikace vždy dostupné. Bez ohledu na upgrade, nebo údržbu systému.

Google poskytuje informace o výkonu serverův reálním čase, výsledky auditu nakládání s daty, či umístění datových center.

Pravidelně zveřejňuje přehledy Transparency Reports s podrobnostmi o tom, jak mohou orgány státní správy a další strany ovlivnit vaše zabezpečení a ochranu soukromí online.

POMOC S G SUITE

Kontakt

CLOUD 150 s.r.o.

Křenová 19
Brno 602 00
+ 420 777 627 846